เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัว มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

✅ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
???? นักเรียน ม.1 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
???? นักเรียน ม.4 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
▶ กำหนดเวลาในการรายงานตัวและมอบตัว ดังนี้
- เวลา 08.00 - 09.00 น. นักเรียนลงชื่อรายงานตัว ณ ใต้อาคารเรียนมุจลินท์
- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อรับมอบตัวตามกลุ่ม (รายชื่อที่แนบ) และรับเงินค่าเครื่องแบบ รับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์
????หมายเหตุ
- นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน
- นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมในวันรายงานตัวและมอบตัว
- จัดเรียงตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามที่ระบุหน้าซองเอกสารให้เรียบร้อย และนำมายื่นในวันมอบตัว
- จัดเตรียมเงินเพื่อจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ตามรายละเอียดหน้าซองเอกสาร
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^