เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

▶ ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
???? ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
✅ เปิดเรียนแบบ Onsite (มาเรียนที่โรงเรียน) วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
???? หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.nwt.ac.th หรือ facebook : โรงเรียนหนองทะเลวิทยา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^