เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

???? ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
???? โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
✅ ให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องทยอยมาตามลำดับเลขที่ของนักเรียนที่ได้รับการนัดหมายจากครูที่ปรึกษา
✅ ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องผู้ปกครองตัวจริงเท่านั้น)
✅ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID -19 อย่างเคร่งครัด
???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
???? ผู้ปกครองนักเรียนต้องมาแจ้งความประสงค์ ยินยอม / ไม่ยินยอม ทุกคน
???? วัน เวลา การฉีดวัคซีนนั้น ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^