เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ยกเลิกการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

▶ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ระบาดในหลายพื้นที่ในขณะนี้ รวมทั้งพื้นที่ตำบลหนองทะเล
❌ ดังนั้น โรงเรียนขอยกเลิกการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้
???? ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง จะดำเนินการประสาน ติดต่อ เพื่อขอข้อมูลกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ครูที่ปรึกษานัดหมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^