เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ออนไลน์

ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 Online ผ่านระบบ SGS

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น

- วิธี เข้าดูผลการเรียน

1. เลือก link    https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

2. กรอก User เลขประจำตัวนักเรียน

          Pass  เลขประจำตัวประชาชน

- แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่ติด 0, ร, มส , มผ

1. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ติด 0 , ร , มส, มผ  ให้นักเรียนมายื่นคำร้อง ขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 

   ณ ห้องวิชาการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -11.30 น

2. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2565 

3. ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^