เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กำหนดการเปิดเรียนและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

✅ ประกาศจากโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กำหนดการเปิดเรียนและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
???? นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ค. 65 (แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยอนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือชุดนักเรียนใหม่ได้)
???? เปิดเรียนปกติทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^