เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

???? ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
???? วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารมุจลินท์ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา เพื่อรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/64 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา (ตามหนังสือที่ประกาศ)
✅ เวลา 08.30 - 12.00 น. --> ระดับชั้น ม.1-3
✅ เวลา 12.30 - 16.00 น. --> ระดับชั้น ม.4-6
❌ นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียน 1 วัน (ยกเว้นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีปัญหา 0, ร, มส ให้มาโรงเรียนตามวัน เวลาข้างต้นด้วย)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^