เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563

27 ธ.ค. 2563 0 70

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีความรุนแรงขึ้นจนเป็นที่น่าเป็นห่วง ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในจังหวัดกระบี่และมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู

กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

23 มิ.ย. 2563 0 304

กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 2563 0 249

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

04 มิ.ย. 2563 0 192

ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

04 มิ.ย. 2563 0 231

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

01 มิ.ย. 2563 0 190

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 พ.ค. 2563 0 131

ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

^