เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

23 มิ.ย. 2563 0 588

กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและการรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน Online อุปกรณ์การเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 2563 0 316

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

04 มิ.ย. 2563 0 242

ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

04 มิ.ย. 2563 0 386

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

01 มิ.ย. 2563 0 266

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 พ.ค. 2563 0 217

ช่องทางและแนวทางในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

26 มี.ค. 2563 0 276

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

^