เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธนวิน การัยภูมิ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครู คศ.3

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^