เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วารสารประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

02 ต.ค. 2563 0 119

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯ
ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯ

15 ส.ค. 2563 0 122

ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯ

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563 จัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563 จัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

16 มิ.ย. 2563 0 140

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563 จัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน / จัดชั้นเรียน / จัดแผนการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

^