เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

29 มี.ค. 2566 0 11

โรงเรียนหนองทะเลวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ใช้สมัคร หลักฐานการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ สำเ

ประกาศผลการเรียน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
ประกาศผลการเรียน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)

27 มี.ค. 2566 0 35

ประกาศผลการเรียน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ดูได้ในช่วงเวลา 18.00 - 06.00 น.) นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (สอบแก

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

11 ธ.ค. 2565 0 14

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ด้วยโรงเรียนหนองทะเลวิทยา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โรงเรียนจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โรงเรียน

^