เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

แสดงความยินดี ผอ.ไชยพงษ์ ชุมศรี
แสดงความยินดี ผอ.ไชยพงษ์ ชุมศรี

15 ต.ค. 2564 0 16

ขอแสดงความยินดี นายไชยพงษ์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

แนวทางปฏิบัติ การฉีดวีคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
แนวทางปฏิบัติ การฉีดวีคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน

14 ต.ค. 2564 0 9

แนวทางปฏิบัติ การฉีดวีคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่ เตรียมเอกสาร จำนวน 3 รายการ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน 1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2. เอกสารแสดงความประสงค์การรับวั

ยกเลิกการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
ยกเลิกการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

20 ก.ย. 2564 0 11

ยกเลิกการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

กำหนดการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
กำหนดการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

04 ก.ย. 2564 0 17

กำหนดการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

05 ก.ค. 2564 0 28

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เปิดเรียนแบบ Onsite (มาเรียนที่โรงเรียน) วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว

รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 มิ.ย. 2564 0 60

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียนออนไลน์ (Online) ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียนปกติที่โรงเรียน (On-Site) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ***กำหนดการนี้อาจมี

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และชำระเงินบำรุงการศึกษา
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และชำระเงินบำรุงการศึกษา

31 พ.ค. 2564 0 49

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และชำระเงินบำรุงการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - เวลา 08.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.2 - เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 วัน

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัว มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัว มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

29 พ.ค. 2564 0 45

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน ม.1 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียน ม.4 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 กำหนดเวลาในการรายง

^