เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

11 ธ.ค. 2565 0 7

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ด้วยโรงเรียนหนองทะเลวิทยา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โรงเรียนจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โรงเรียน

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

30 พ.ค. 2565 0 66

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารมุจลินท์ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา เพื่อรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/64 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา (ตามหนังสือที่ประกาศ) เวลา 08.

เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 17 พ.ค. 65
เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 17 พ.ค. 65

13 พ.ค. 2565 0 34

ประกาศจากโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กำหนดเปิดเรียนปกติทุกระดับชั้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนมีความห่วงใยลูกๆ นักเรียนทุกคน จึงขอความร่วมมือให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ - นักเรียนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง (ก่อนวันเปิดเรียน) -

กำหนดการเปิดเรียนและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการเปิดเรียนและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

06 พ.ค. 2565 0 41

ประกาศจากโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กำหนดการเปิดเรียนและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ค. 65 (แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยอนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

31 มี.ค. 2565 0 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.1 มอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ชั้น ม.4 มอบตัวในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทย

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

04 มี.ค. 2565 0 56

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเรียน1 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือประกาศที่แนบ

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

04 มี.ค. 2565 0 78

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเรียน1 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือประกาศที่แนบ

ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ออนไลน์
ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ออนไลน์

02 มี.ค. 2565 0 128

ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 Online ผ่านระบบ SGS วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น - วิธี เข้าดูผลการเรียน 1. เลือก link https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx 2. กรอก User เลขประจำตัวนักเรียน Pass เลขประจำตัวประชาชน - แนวปฏิบัติสำหรับนักเร

^