เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และชำระเงินบำรุงการศึกษา

✅ เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และชำระเงินบำรุงการศึกษา
???? วันที่ 1 มิถุนายน 2564
- เวลา 08.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.2
- เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.3
???? วันที่ 2 มิถุนายน 2564
- เวลา 08.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.5
- เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน ม.6
*ในวันดังกล่าวทางโรงเรียนจะแจกหนังสือเรียน/ เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ อุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบ ประกาศผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/63 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/64 และเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามรายละเอียดในหนังสือที่แนบ
✅ ผู้ปกครองมา ❌ นักเรียนไม่ต้องมา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^