เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
???? เรียนออนไลน์ (Online) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
???? เรียนปกติที่โรงเรียน (On-Site) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
***กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข่าวสารทางเพจ Facebook โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หรือเว็บไซต์โรงเรียน www.nwt.ac.th อย่างใกล้ชิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^