เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

???? ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
▶️ ชั้น ม.1
✅ มอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
▶️ ชั้น ม.4
✅ มอบตัวในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
** ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย (ตามรายการหน้าซองเอกสารที่ได้รับไปในวันรายงานตัว) และให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมายื่นในวันมอบตัว พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษาฯ
???? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook : โรงเรียนหนองทะเลวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.nwt.ac.th
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 075-682735

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^