เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์นรินทร์ สืบพงศ์

  ครูธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว

  เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ สายนุ้ย

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายสุรสิทธิ์ ช่างคิด

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายสมาน สารีศรี

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายธวัชชัย ดำริการ

  ยามรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นางสาวดรุณวิภา ห้าฝา

  แม่บ้าน

^