เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งฤดี สิทธิเวช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายจีราวุฒ ก๊กใหญ่

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสุนารี มะฮามัด

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ เชี่ยวการ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวซันซิมา ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง

^