เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางเสียงทิพย์ ดำดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน จิตราการ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุวรรณี มุคุระ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฐพล เศษขาว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายบัญญัติ บิลละเต่ะ

  วิทยากรอิสลาม

 • thumbnail

  นายยูโซ๊ะ อาบูวะ

  วิทยากรอิสลาม

 • thumbnail

  นางสาวพาอีซ๊ะ ยือโร๊ะ

  ครูอัตราจ้าง

^