เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณรงค์ แดงเหมือน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ตำแหน่งครู คศ.2

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^