เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

11 ธ.ค. 2565 0 14

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ด้วยโรงเรียนหนองทะเลวิทยา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โรงเรียนจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โรงเรียน

1
^